Last ned gratis guide:
introduksjon til evakueringsøvelser

I denne guiden får du veiledning og tips om planlegging, gjennomføring og evaluering av evakueringsøvelser. Guiden er beregnet for brukere og eier av næringsbygg og offentlige bygg.

Du vil får innsikt i:

 1. Planlegging av øvelse
  • Varslet eller ikke-varslet øvelse?
  • Målsetninger med øvelsen
  • Enkel øvelse eller realistiske scenarioer
  • Hva skal observeres?
 2. Gjennomføring av øvelse
  • Hvordan sjekke at alle har forlatt bygget?
 3. Evaluering av øvelse
  • Implementering av rutiner

Målet med å avholde en evakueringsøvelse er å gi en bevissthet, slik at de ansatte allerede vet hvordan de skal reagere dersom en ulykke inntreffer.

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til guiden. 

Introduksjon til evakueringsøvelser